Current Issue

Volume 7, Number 1/2/3/4, November 2021

How Physicochemical Parameters of Water Change with Distance in a Lake: Case Study Lake Bunyonyiinkigezi
Mukasa-Tebandeke I.Z1, *Karume I.2, Ssebuwufu J.3, Wasajja H.Z4, Nankinga, R4, Kansiime Z1, 1Kabale University, Uganda, 2Makerere University, Uganda, 3University of Kisubi, Uganda, 4Wesleyan University, Connecticut USA